Regulamin korzystania ze strony www.letniaprzygoda.eu

Niniejszy regulamin korzystania ze strony : www.letniaprzygoda.eu określa zasady korzystania z niego przez Użytkowników.
Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies, dostępne w zakładce Polityka prywatności.
Administratorem strony jest firma Letnia Przygoda Wioleta Kubiak z siedzibą we Wrześni, ul. Stanisława Koniecznego 4 , 62-300 Września.
Aby korzystać ze strony należy zapoznać się z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookies.

§ 1 Definicje

Strona internetowa pod adresem: www.letniaprzygoda.eu prowadzona przez firmę Letnia Przygoda Wioleta Kubiak z siedzibą we Wrześni, ul. Stanisława Koniecznego 4 , 62-300 Września

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony: www.letniaprzygoda.eu , osoba zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług oferowanych na stronie.
Formularz kontaktowy – formularz służący do kontaktu z właścicielem strony w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferowanych przez niego usług, umieszczony na stronie w zakładce „Kontakt”, poprzez który Użytkownik powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, preferowana data przyjazdu i wyjazdu, ilość osób dorosłych i dzieci.
Rezerwacja – oferta złożona przez Użytkownika strony właścicielowi w celu wynajęcia domku/domków we wskazanym przez Użytkownika terminie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie – potwierdzona przez właściciela i opłacona przez Użytkownika (poprzez wpłatę zadatku w wysokości 20% – 30% kwoty wynajmu na konto wskazane przez właściciela). Przez potwierdzenie rezerwacji rozumie się przy tym potwierdzenie przez właściciela lub upoważnioną przez niego osobę, w formie mailowej lub telefonicznej informacji odnośnie wpływu środków z tytułu zadatku na konto wskazane przez właściciela.
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§ 2 Postanowienia ogólne

Strona przedstawia ofertę dotyczącą zaprezentowania ośrodka Letnia Przygoda w Mielenku oraz umożliwia Użytkownikowi złożenie oferty rezerwacji domków na tymże ośrodku, a także kontakt z właścicielem.
W celu jak najlepszej prezentacji swojej oferty właściciel przedstawia zdjęcia i dokładne opisy domków, ich otoczenia i wyposażenia, adres domków, a także cennik wynajmu.
Na stronie znajduje się formularz kontaktowy oraz dane poczty elektronicznej i telefon, służące do kontaktu w sprawie dokonania rezerwacji.

§ 3 Rezerwacja

Aby dokonać rezerwacji domku/domków w wybranym terminie, należy skontaktować się przy pomocy formularza kontaktowego, mailowo na adres: kontakt@letniaprzygoda.eu lub telefonicznie pod nr: 790 466 990

Po uzupełnieniu przez Użytkownika formularza kontaktowego, wysłania maila lub kontakcie telefonicznym, właściciel lub upoważniona przez niego osoba kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji (drogą mailową i/lub telefonicznie na podany w formularzu kontaktowym, w przesłanym mailu adres mailowy lub telefon.)
Ostateczna rezerwacja wynajęcia domku/domków we wskazanym przez Użytkownika terminie zostanie dokonana przez właściciela po wpłaceniu przez Użytkownika zadatku w wysokości 20% – 30% kwoty wynajmu, na konto bankowe wskazane przez właściciela w mailu zwrotnym oraz potwierdzenie przez właściciela lub upoważnioną przez niego osobę, w formie mailowej lub telefonicznej informacji odnośnie wpływu środków z tytułu zadatku na konto wskazane przez właściciela.

§ 3 Dane osobowe

Korzystanie przez Użytkownika ze strony może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez właściciela strony danych Użytkownika.
Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Właściciela stanowi dane osobowe.
Właściciel strony zbiera dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego znajdujący się na stronie lub wiadomości email wysłanej na adres: kontakt@letniaprzygoda.eu oraz na podstawie dokonania rezerwacji najmu domku/domków, których najem świadczy właściciel strony: www.letniaprzygoda.eu

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych dostępne są w zakładce: Polityka Prywatności.

§ 4 Polityka plików cookies

Strona Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja dotycząca plików cookies, wskazująca czym są pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez stronę jest dostępna w zakładce Polityka Prywatności.

§ 5 Otrzymywanie informacji handlowych

Użytkownik ma możliwość otrzymywania ofert handlowych (marketingowych) od właściciela strony dotyczących oferowanej przez niego usługi wynajmu domków zgodnie z treścią dostępną w zakładce Polityka Prywatności. .
Poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert handlowych (marketingowych), wyraża On zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie wynajmu domków, świadczonej przez właściciela strony, na wskazany adres mailowy i/lub telefon.
Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdej chwili odwołana. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych (marketingowych), kontaktując się w tym celu z właścicielem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@letniaprzygoda.eu lub telefonicznie pod nr: 790 466 990

§ 6 Środki bezpieczeństwa

Właściciel strony traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkownika z najwyższą wagą, w związku z czym wdrożył i stosuje odpowiednie: fizyczne, administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika przed nieupoważnionym lub nielegalnym dostępem do nich, wykorzystaniem ich oraz ujawnieniem, a także przed ich przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją bądź zniszczeniem.