REGULAMIN OŚRODKA LETNIA PRZYGODA

Poniższy regulamin ma za zadanie określić zasady, które pozwolą zapewnić Państwu bezproblemowy wypoczynek, usprawnić działanie ośrodka oraz zapewnić bezpieczeństwo.

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % kwoty za cały pobyt i potwierdzeniu wpłaty w terminie trzech dni od telefonicznej rezerwacji. Pozostałą część należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu.
2. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy prosimy ustalać telefonicznie.

 1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-6.00.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie. Szkody rozliczamy na miejscu.
 4. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie w przypadku szkody ponoszą koszty naprawy, wymiany.
 5. W przypadku zabrudzenia, zaplamienia, zalania materaca goście ponoszą koszty naprawy, wymiany.
 6. Ze względu na drewniane podłogi w domkach prosimy nie chodzić w butach na wysokim obcasie „szpilki” lub innych mogących uszkodzić podłogę. Za ewentualne zniszczenia będzie pobierana opłata pokrywająca koszt naprawy.
 7. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych.
 8. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych i przestrzegać obowiązujący regulamin placu zabaw
 9. W obiekcie zabronione jest:
 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki po godzinie 23.00
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciel obiektu może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 1. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb, frytek, używania świeczek itp. – rozmieszczone są czujki antydymowe. Za uruchomienie alarmu dymowego pobierana będzie opłata w wysokości 500 zł. Alarm powoduje przyjazd straży pożarnej i ochrony.
 2. Domki wyposażone są w grzejniki elektryczne. Zabrania się ich przykrywania, suszenia na nich ubrań, butów itp. Każdy domek wyposażony jest w suszarki stojące służące do suszenia odzieży.
 3. W przypadku nie powiadomienia właściciela o późniejszym przybyciu, właściciel może w dniu następnym przyjąć na wolne miejsce inne osoby.
 4. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Ośrodka Letnia Przygoda, poza poszczególnym przypadkiem:

– jeżeli Klient powiadomi nas na min. 60 dni przed planowanym przyjazdem o niezrealizowaniu pobytu pobierana jest opłata administracyjna w wys. 500 zł, różnica między wpłaconym zadatkiem, a opłatą administracyjną jest zwracana na konto Klienta w terminie do 2 tygodniu od wpłynięcia takiej informacji.

– możliwa jest zmiana terminu ( oczywiście w razie dostępności interesujących terminów ), zadatek zostanie przesunięty do wykorzystania do końca sezonu . Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych.

W razie opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy równowartości za utracone świadczenia.

 1. Cena za pobyt uzależniona jest od rodzaju domku, okresu przyjazdu i liczby zakwaterowanych osób zgodnie z cennikiem za dany rok.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów
 2. Wpłata zadatku oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
 3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na stronie internetowej www.letniaprzygoda.eu

oraz przez zamieszczenie go w każdym domku